DUNAFERR "Foglalkoztatásért" Acélalapítvány

Mentorálás

Mentori támogatás

A szolgáltatás célja,a munkaadói és munkavállalói igények összetalálkoztatása, a támogatottak mielőbbi elhelyezkedésének segítése a munkaerő-piacon. Az egyén pályamódosításának, a változásokhoz való eredményes alkalmazkodás támogatása, olyan tudások, készségek bővítése, fejlesztése, melyek lehetővé teszik a folyamatos eligazodást a munka világában.

Egyéni és csoportos tanácsadás keretében a támogatás célja:

  • az egyén szakmai életútjának megtervezése, az szakmai újrakezdésének támogatása,
  • munkavállalásra, elhelyezkedésre képes állapotba hozása,
  • az életszerepek optimalizálása, az élethelyzetekben való eligazodás segítése,
  • önálló döntések meghozatalának támogatása, azokért való felelősségvállalás erősítése.

 

A mentori szolgáltatás keretében elérhető tanácsadási formák:

Pályamódosítási tanácsadás

Egyéni és csoportos tanácsadás keretében a munkaerőpaci igényekhez illeszkedő,az egyén tudását, érdeklődését, képességeit szem előtt tartó karrierterv kidolgozása. Célja, hogy a támogatott képes legyen saját maga számára tudatosítani erőforrásait, akadályoztató tényezőit. Legyen tisztában a reális képzési és elhelyezkedési irányokkal, a munkaerő-piac működésével. Képes legyen önállóan mérlegelni, döntést hozni, döntésiért felelősséget vállalni.

 

Álláskeresési tanácsadás

A tréning során az önismeret, a reális énkép fejlesztése, az álláskereséshez, a változáshoz szükséges tudások bővítése, készségek, viselkedésminták fejlesztése, az egyéni pályatervhez szükséges információk összegyűjtése történik. A támogatottak segítséget kapnak a munkaerő-piaci tájékozódáshoz, kapcsolatépítéshez, az öneladási technikák sikeres alkalmazásához. Megtanulják az álláskeresés lépéseinek megtervezését, az állásinformációk gyűjtését, az állás jellegéhez igazodó önéletrajz és motivációs levél elkészítését, gyakorolják a felvételi interjún való szereplést. Ismereteket szereznek saját (belső és külső) munkamotivációs jellemzőikről, a motivációt erősítő és gyengítő tényezőkről. Képesek lesznek bármilyen álláshelyre történő jelentkezéshez illeszkedő pályázati dokumentációt készíteni.

 

Álláskeresési klub

Csoportos foglalkozás keretében a támogatottak szakszerű irányítással gyakorolják be, illetve alkalmazzák a tréningen tanult álláskeresési technikákat (a meg nem hirdetett állások feltárása, önéletrajzírás, telefonálás munkaadónak, felkészülés a személyes találkozókra, stb.). A csoportmunka keretében lehetőség van a tapasztalatok elemzésére, a szükséges változtatások kidolgozására.

 

Mentális tanácsadás

A munkavállalással kapcsolatos életvezetési nehézségek, lelki problémák feltárása, megoldása. A szakmai újrakezdés során az ön-és helyzetmegértés támogatása, a felelős cselekvés útjában álló akadályok elhárítása. A támogatott lehetőséget kap arra, hogy jobban megismerje önmagát, működésének jellemzőit, mozgatórugóit, megértse viselkedése, gondolkodása, érzelmi világának hátterét.

 

Munkaközvetítés

A mentorált személy karriercéljainak megfelelő állások feltárása, a már feltárt álláshelyre, konkrét munkakörre történő kiközvetítés. A munkahellyel, munkakör betöltésével kapcsolatos információnyújtás.

 

No event in the calendar
Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

© 2024 DUNAFERR "Foglalkoztatásért" Acélalapítvány 2400.Dunaújváros,Vasmű tér 1-3. Tel: +36-25/581-072